Home

Maatregelen ter voorkoming van het Corinavirus

Het aantal besmettingen van mensen in ons land met het coronavirus neemt steeds verder toe. Psychologenpraktijk Ebbers doet alles wat in onze macht ligt om onze hulp op een veilige en verantwoorde manier te kunnen blijven bieden. We volgen daarbij de bekende maatregelen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen en vragen ook van cliënten zich hieraan te houden. Het gaat om:

 • We schudden geen handen schudden;
 • We wassen regelmatig onze handen;
 • We maken gebruik van papieren handdoekjes.
 • Niezen en hoesten in de elleboog of in een doekje;

Medewerkers met ziekteverschijnselen zullen niet op de praktijk aanwezig zijn. Indien mogelijk zullen zij hun werkzaamheden thuis voortzetten. Dat kan betekenen dat contacten via telefoon, mail of videocall kunnen plaats vinden. Dit zal in overleg met betrokkenen gebeuren.

Wij vragen ook van cliënten en andere bezoekers met deze ziekteverschijnselen dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. We gaan dan met elkaar na of en op welke wijze de hulpverlening kan worden voortgezet.

Daarnaast nemen we een aantal preventieve maatregelen:

 • De medewerkers zullen geen cliënten (of andere bezoekers) ontvangen die koorts hebben en/of veel niezen of hoesten;
 • Indien cliënten (of andere bezoekers) de afgelopen twee weken in risicogebieden zijn geweest (China, Hong Kong, Macau, Singapore, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië en Tirol) zullen wij de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers vooropstellen en hebben medewerkers de vrijheid om bezoeken te annuleren.
 • Er zal in onderling overleg naar een passend alternatief worden gezocht. Dat kan betekenen dat contacten via telefoon, mail of Videocall kunnen plaats vinden.

Deze maatregelen gelden tot 31 maart. Als er aanleiding voor is, nemen we aanvullende passende maatregelen om veilig en verantwoord te kunnen blijven werken, voor onszelf en voor de mensen waar we mee werken. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Voor informatie en de actuele stand van zaken kun je terecht op de website van het RIVM of op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Hier vind je o.a. de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en een overzicht van veel gestelde vragen.

Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens alle medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers een vriendelijke groet,

Simone Ebbers

Bij PSYCHOLOGENPRAKTIJK EBBERS zijn we ons ervan bewust dat het vragen om hulp al moeilijk genoeg is. We proberen de toegang tot onze praktijk daarom zo laagdrempelig mogelijk te houden; onze persoonlijke aanpak en kleinschaligheid is daarbij essentieel. Een behandeling is een persoonlijk traject. We brengen, samen met jou, je klachten en krachten in beeld en geven zo vorm aan een behandeling die bij jou past. We hebben daarbij een brede kijk en zijn gericht op:  lichamelijk welbevinden, een veilig en steunend netwerk, passende activiteiten, zingeving en het krijgen van een passend perspectief. In ons team werken ervaren en gedreven mensen die, ieder vanuit de eigen discipline, de behandeling vorm geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. We doen dat zo veel mogelijk in samenspraak met jou en/of andere belangrijke mensen in je leven. Ook al is het inzetten van professionele hulp soms noodzakelijk, wij gaan uit van je eigen (veer)kracht. Het doel is dat je zo snel mogelijk weer prettig kan functioneren in je eigen omgeving, met de mensen die voor jou belangrijk zijn.

De praktijk is gevestigd aan de Assendorperstraat 210 in de wijk Assendorp in Zwolle. De praktijk is vanaf het treinstation 10-15 min lopen. Voor de praktijk is betaalde parkeergelegenheid. Iets verderop in de wijk kan gratis geparkeerd worden.

Onze receptie is op nummer 038-3376617 bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur. U kunt ook een email sturen aan info@ppebb.nl of het contactformulier op de website invullen.

Wie zijn wij?

Bij psychologenpraktijk Ebbers werken ervaren en gedreven mensen die, ieder vanuit de eigen discipline, de behandeling vorm geven.

Jildou Verbeek ontvangt op onze locatie aan de Assendorperstraat 210 met veel plezier de cliënten. Ze heeft jarenlange ervaring als receptioniste en administratief medewerkster in de zorg. “De praktijk moet in alle opzichten een prettige omgeving zijn en de wachtkamer moet uitnodigen voor een kop koffie of thee. Het beantwoorden van de telefoon, het inschrijven van cliënten, het versturen van brieven, agendabeheer en het afsluiten van dossiers behoren o.a. tot mijn takenpakket. Daarbij is klantvriendelijkheid, integriteit, zorgvuldigheid en het up to date zijn van alle wijzigingen in de GGZ  een must. Het bijdragen aan een positieve, fijne werksfeer behoort tot mijn persoonlijkheid en dat draag ik graag uit.”

receptie@ppebb.nl


Simone Ebbers is kinder- en jeugd-psycholoog, EMDR-therapeut (practitioner), seksuoloog en is BIG-geregistreerd            GZ-psycholoog (BIG 59915884725) & Orthopedagoog-Generalist (BIG 99915884731).                                                          Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnos-tiek en therapie rondom trauma en seksueel misbruik en is geregistreerd psycho-traumatherapeut NtVP. Simone Ebbers heeft ruime ervaring met het werken met mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ze geeft tevens trainingen en workshops over seksualiteit en trauma. Daarnaast wordt zij als consulent door het CCE ingezet bij cliënt-en met ernstig probleemgedrag. In 2002 schreef zij een boek over seksualiteit en seksueel misbruik voor zorg-verlenende beroepen. In 2013 volgde (i.s.m. A. Scharloo en M. Spijker) Methodiek snelle opvang na seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Bohn Stafleu en van Loghum te Houten. Deze uitgave is in 2016 vertaald in het Engels.

sebbers@ppebb.nl


Jolande Nitrauw is orthopedagoog en geeft cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren met psychische problemen al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Als dat nodig is voor de behandeling betrekt zij ouders of andere belangrijke personen uit het netwerk bij de gesprekken. Daarbij heeft zij expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van (seksueel) trauma.

Jolande is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

jnitrauw@ppebb.nl


Joyce Weijenberg is psycholoog. De afgelopen 10 jaar heeft zij gewerkt in een jeugdzorginstelling. Hier heeft zij ruime ervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren. Joyce betrekt zoveel mogelijk belangrijke personen uit de omgeving van het kind/de jongere (zoals ouders en school) bij het onderzoek. Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk beeld. Joyce is tevens opgeleid als Cognitief gedrags-therapeut.

Joyce is lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast is zij geregistreerd als Master-psycholoog bij Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ).

jweijenberg@ppebb.nl


Pascale Jentink is  BIG-geregistreerd Orthopedagoog Generalist.                              (BIG 49926885331)                                        Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij jarenlange ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van psychische klachten bij kinderen en jongeren. Als EMDR-practitioner heeft zij zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde problematiek. Naast EMDR zet zij hiervoor ook technieken in vanuit de basisopleiding cognitieve gedragstherapie (CGT) en aanvullende opleiding in de behandeling van trauma middels CGT.

“Ik vind het belangrijk dat je zelf goed gaat begrijpen waarom je op dit moment vastloopt in een bepaalde omgeving. En dat je goed geïnformeerd wordt over de behandelmogelijkheden. Zodat je mee kunt denken over je eigen behandeling en hierin een actieve rol kunt hebben. Het betrekken van ouders en belangrijke anderen bij de behandeling van kinderen is voor mij een vanzelfsprekendheid.”

Pascale is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen), de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

pjentink@ppebb.nl


Marieke van der Sluis is cognitief gedragstherapeutisch werker.  In de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen.
Op sommige momenten en onder diverse omstandigheden kan je vastlopen in het dagelijks leven. Marieke vindt het belangrijk om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor datgene waar iemand tegenaan loopt. Door middel van cognitieve gedragstherapie werkt zij samen met de cliënt (en eventueel ouders) aan het verminderen van de problemen, zodat zij de draad weer kunnen oppakken en weer in hun kracht komen te staan.

Marieke is geregistreerd als cognitief gedragstherapeutisch werker bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en is ingeschreven in het onafhankelijk complementair register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

mvandersluis@ppebb.nl


Maaike Jouwsma is psychomotorisch therapeut, Naast haar werk bij psychologenpraktijk Ebbers, werkt ze ook bij Jeugd-GGZ (Dimence) regio Zwolle – Hardenberg. Maaike heeft veel gewerkt met kinderen en jongeren bij o.a. Karakter, GGNet en Vitree en heeft ook ervaring opgedaan binnen de volwassenpsychiatrie op de Paaz-afdeling in Meppel.

Maaike werkt vanuit contact; contact met de cliënt maar ook, waar mogelijk en ondersteunend, met het systeem van de cliënt. Maaike volgt op dit moment een cursus PMT en systeemtherapie, waarbij de cliënt samenwerkt met zijn of haar gezinsleden in de PMT-zaal. Daarnaast zoekt Maaike, als dit helpend zou kunnen zijn, in overleg met de cliënt ook naar samenwerkingsmogelijkheden met bijvoorbeeld school of een werkplek.

Maaike vindt afstemming in het professionele team om de cliënt heen erg belangrijk. Afstemmen welke behandelvorm(en) het beste op welk moment passend is of zijn. Dat kan ook betekenen dat collega’s met haar samenwerken in de PMT-zaal. Maaike werkt binnen psychologenpraktijk Ebbers voornamelijk individueel maar, indien gewenst en haalbaar, zal ook gekeken worden naar mogelijkheden voor groepsPMT.

Maaike is (voor)geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteits-register Jeugd) en is lid van de NVPMT/ FVB.

mjouwsma@ppebb.nl


René Blom is psychomotorisch therapeut en mindfulness trainer. Hij heeft ruime werkervaring opgedaan bij GGZ-instellingen Karakter en Dimence. René is daarnaast opgeleid in systemisch werken met gezinnen en partners en is Rots-en-Watertrainer. Hij is geregistreerd in het Register Vaktherapie. “Ik ben vriendelijk en nieuwsgierig, stel me gelijkwaardig op, bied veiligheid, nodig uit om kritisch te zijn, zelf na te denken wat helpt, laat je in je kracht, geef leerervaringen, confronteer als dat nodig is, oefen samen met nieuw gedrag, zoek naar wat werkt voor jou. Ik zal altijd proberen om dat wat er geleerd wordt in de trainingen of therapie te verbreden naar andere plekken.” René heeft naast zijn werk bij Psychologenpraktijk Ebbers en Karakter een eigen praktijk: HeelHelder. www.heelhelder.nu

rblom@ppebb.nl


Yfke Kuiphof is psychomotorisch therapeute en trainster mindfulness voor kinderen en voor volwassenen o.a. met autisme. Ze heeft gewerkt bij DOK3, Trajectum en was als stagebegeleider actief voor het Ambulatorium van Windesheim en werkt momenteel voornamelijk vanuit haar eigen praktijk: ‘Grutsk’. www.grutsk.info

“Met professionele warmte en betrokkenheid, aangeboren Friese nuchterheid en mijn actuele kennis en kunde wat betreft de psychomotorische therapie, probeer ik zo veel als mogelijk maatwerk te bieden aan kinderen en hun ouders. Mijn manier van werken bestaat uit afstemmen, oprecht contact leggen, ervaren in bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten en vanuit daar samen zoeken naar een antwoord op de hulpvraag’.

Yfke is geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteits-register Jeugd) en het register Vaktherapie.

ykuiphof@ppebb.nl


Debbie Jansen is psychomotorisch therapeute. In de Intensieve- en Forensische psychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met volwassenen met complexe problematiek. Sinds 2017 werkt ze in haar eigen praktijk In-Flow met zowel kinderen, jongeren als volwassenen met diverse psychische problematiek. www.in-flow.net

In de psychomotorische therapie leert de cliënt door middel van sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen om meer bewust te worden van gedachten, gevoelens en gedrag. Samen met de cliënt (en eventueel ouders of andere belangrijke personen binnen het systeem) zoekt Debbie naar de mogelijkheden om met de problemen om te gaan en (weer) in zijn/haar kracht te kunnen komen. Debbie volgt de Masteropleiding Psychomotorische therapie. Ze is geregistreerd vaktherapeut, lid van de Federatie Vaktherapeutische beroepen en de Nederlandse vereniging voor Psychomotorische Therapie. Daarnaast staat ze ingeschreven in het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ).

djansen@ppebb.nl


Yvette Dilling is gezinscoach, schoolmaatschappelijk werker  en Theraplay®-level 1-therapeut. Yvette heeft jarenlange ervaring met ouderbegeleiding en positieve opvoedondersteuning.

Als Theraplay®therapeut richt zij zich op het versterken van de gezonde relatie en gehechtheid tussen een kind en zijn of haar ouders (of andere opvoeders).  De Theraplay®therapeut begeleidt ouder (of andere opvoeders) en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Wanneer ouders en kind meer betrokkenheid en plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler. Tevens geeft Yvette  trainingen aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en omgaan met echtscheiding. In 2017 startte ze haar eigen praktijk: www.yvettedilling.nl 

Yvette is geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

ydilling@ppebb.nl


Margreeth van der Kolk werkt sinds 2006 als seksuoloog . Margreeth is maatschappelijk werkende + VO en is haar loopbaan begonnen in de psychiatrie. Ze is BIG-geregistreerd verpleegkundige. Daarna heeft ze ervaring opgedaan met slachtoffers van seksueel- en huiselijk geweld en binnen de ambulante eerstelijnshulp. Ze is gespecialiseerd in relatietherapie en verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze heeft tevens veel ervaring met problemen rondom genderdysforie. Ze is gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar werkzaamheden bij psychologenpraktijk Ebbers , geeft ze op de Hogeschool Windesheim in Zwolle les, training en supervisie op het gebied van seksualiteit en communicatie. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk KoMa in Kampen. www.koma-seksuoloog.nl  Margreeth is geregistreerd als seksuoloog NVVS/SH bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologen (NVVS). Verder is ze lid van de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) en Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW).

mvanderkolk@ppebb.nl


Westerhof-Haverkort is pedagoog en orthopedagoog i.o.. In de kindergeneeskunde heeft ze jarenlang ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen en jongeren met medisch gerelateerde klachten. Kinderen en jongeren kunnen in het opgroeien stress en onrust ervaren die hen behalve gedrag ook lichamelijke klachten geven of deze versterken. Onder andere middels oplossingsgerichte en speltherapeutische interventies werkt Netty, samen met kind/jongere en de ouders/opvoeders, aan het oplossen of verbeteren van de situatie. Ook ouders kunnen in de opvoeding voor moeilijke vraagstukken komen te staan. In opvoedingsondersteunende gesprekken, zal samen met ouders naar een passend antwoord gezocht worden.

Door de jaren heen heeft Netty diverse scholingen gevolgd over bijvoorbeeld extreme vermoeidheid, rouwverwerking, angsten en kindertekeningen. Momenteel volgt ze de studie Pedagogische Wetenschappen master orthopedagogiek aan de Rijks Universiteit Groningen.

nwesterhof@ppebb.nl 


Ramona Meza is systeemtherapeut / systeemspecialist. Naast haar werk bij de Praktijk Ebbers werkt ze bij de Gemeente Zwolle bij de afdeling Leerplicht en doet ze via haar eigen praktijk systeemspecialistisch werk voor meerdere organisaties, o.a. in de jeugdzorg.

Ramona heeft jarenlange ervaring in het werken met jongeren en hun omgeving in verschillende settingen en heeft, naast systeemtherapie, expertise op gebied van schooluitval en leerplicht.
Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij belangrijke anderen betrokken worden bij een hulpverleningstraject. Het uitgangspunt is dat klachten en mensen niet op zichzelf staan. Iemands sociale, relationele en culturele context spelen altijd een rol. De relaties hebben invloed op een probleem maar problemen hebben ook invloed op relaties. Klachten van een gezinslid kunnen het functioneren van het gezin verstoren en verstoringen in het gezinssysteem kunnen individuele klachten veroorzaken en/ of in stand houden.

De therapie is erop gericht het systeem tot veranderen te bewegen naar een nieuw evenwicht.
Ramona gaat er van uit dat de mens deugt en gaat dit competent zijn aanspreken. Daarmee leren mensen zich te verhouden tot de klachten en de problemen die ze ervaren. Ramona vindt het belangrijk om de wilskracht van de mens aan te spreken om zo tot eigen oplossingen van de problemen te komen en daarmee duurzame veranderingen te bereiken. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. Ramona werkt graag ervaringsgericht en daagt mensen uit om te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe perspectieven.

Werkwijze

Werkwijze Een behandeling is een persoonlijk traject dat, in samenwerking met jou, vorm krijgt. We brengen bij de start de klachten en krachten in beeld; hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten via de zogenaamde ROM-procedure (Routine Outcome Measurement).  Voor volwassenen gebeurt dat met de SQ-48  (Symptom Questionnaire) en voor kinderen met de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire); ingevuld door ouders en/of verzorgers. Als het nodig is, wordt er ook gebruik gemaakt van andere vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt een passend behandelplan gemaakt en samen besproken. De vragenlijsten worden ook gebruikt om het effect van de behandeling in beeld te brengen. Afhankelijk van de inhoud en lengte van de behandeling, worden daarom tussentijds en aan het einde van de behandeling ook vragenlijsten ingevuld. Het behandelplan wordt geëvalueerd en, als het nodig is, bijgesteld.

In veel trajecten wordt niet alleen jij (en je klachten en krachten) in beeld gebracht, maar ook de mensen die in jouw leven belangrijk voor je zijn. Dat kan gaan om familie en vrienden maar ook om professionele steunfiguren. Wie kan je tijdens en na de behandeling ondersteunen?  Hebben zij voldoende kennis om dit op een passende manier te doen? Er wordt gezamenlijk bekeken of en hoe je systeem kan worden versterkt of uitgebreid. Ieder traject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist als regiebehandelaar. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode die met name wordt gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen. De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen niet goed opgeslagen zijn in het geheugen, waardoor men last kan krijgen van angsten, herbelevingen, nachtmerries, inslaapproblemen, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, concentratie-problemen of overmatige waakzaamheid. Ook als bij andere klachten kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Hoe werkt EMDR? Bij EMDR wordt het oproepen van de herinnering aan een nare gebeurtenis gecombineerd met een afleidende taak; zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar tikjes. Hierdoor komt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, meestal in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning of pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Op deze manier worden nare herinneringen beter opgeslagen in het geheugen, zodat de traumatische ervaring verwerkt wordt en bijkomende problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, verminderen of verdwijnen. Uiteindelijk worden het ‘gewone’ herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen.

Folders EMDR

In de onderstaande folders kunt u informatie over de volgende onderwerpen downloaden:

EMDR kinderen EMDR jongeren EMDR ouders

Zie voor verdere informatie zie: www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie In CGT gaat het over de invloed die het denken heeft op je gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

In CGT onderzoeken we, samen met jou, of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Hierdoor zul je je meer bewust worden van je negatieve gedachten en ontdekken dat die negatieve gedachten niet altijd kloppen. Waar dat nodig is, zoeken we naar meer helpende standpunten en gedachten. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en opdrachten. Zo leert je in je eigen dagelijkse leven om anders naar zaken te kijken en anders te handelen. Hierdoor zul je meer controle ervaren over je eigen situatie, gevoelens en gedrag. Er wordt een verandering in gang gezet waardoor klachten gaandeweg zullen afnemen.

Voor verdere informatie zie: www.vgct.nl

Bij Theraplay wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet, verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven. Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt.  Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

voor meer informatie zie www.theraplay.nl 

Psychomotorische therapie (oftewel PMT) is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten.  Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen.  De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. De psychomotorisch therapeut helpt om van deze ervaringen te leren en in het dagelijks leven te gebruiken. Psychomotorische therapie wordt individueel of in groepen gedaan; ook in gezinsgericht PMT een mogelijkheid.

voor meer informatie zie: www.nvpmt.nl 

e-Health is internettherapie; een nieuwe therapievorm waarbij persoonlijke gesprekken met de therapeut worden afgewisseld met een online behandelprogramma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Het programma bevat informatie en verschillende oefeningen en schrijfopdrachten die helpen bij het ordenen van gedachten en het veranderen van gedrag. Via het op maat gemaakte online behandel-programma kunnen thuis zelfstandig opdrachten en oefeningen

worden uitgevoerd. Deze worden vervolgens met de therapeut nabesproken. Het volgen van een behandeling via internet is met name geschikt voor mensen die, naast het contact met hun therapeut, op een zelf gekozen tijdstip aan oefeningen kunnen en willen werken. Het kunnen teruglezen van de communicatie met de therapeut en de heldere opzet van de behandeling worden daarnaast als voordelen van e-Health ervaren.

Terugvalpreventie Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen.  Aan het einde van ieder traject worden de risico’s op terugval ingeschat. Indien noodzakelijk wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Het is daarom belangrijk dat je de symptomen leert herkennen die op jou van toepassing zijn zodat je een mogelijke terugval kunt voorkomen. Je leert de signalen van een terugval herkennen en maakt een plan hoe hier adequaat op te reageren. Hierbij is er aandacht voor het betrekken van mensen uit je omgeving. Het risico dat je helemaal terugvalt wordt hierdoor verkleind.

Kwaliteitsbewaking

Keurmerk Psychologenpraktijk Ebbers heeft zich gekwalificeerd voor het keurmerk Basis GGZ; een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders met dit keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Basis GGZ landelijk. Voor meer informatie over het keurmerk verwijzen wij naar: https://kibg.nl

Kwaliteitsvisitatie NIP De behandeling wordt altijd uitgevoerd door of onder regie van een Orthopedagoog-Generalist en/of GZ-psycholoog die is ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheids-zorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen. Psychologenpraktijk Ebbers heeft tevens deelgenomen  aan de Kwaliteitsvisitatie van het NIP. Tijdens dit traject wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen aangaande de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend. Praktijk-houdster Simone Ebbers heeft in december 2018  het certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP in ontvangst mogen nemen. De praktijkvoering van Psychologenpraktijk Ebbers voldoet daarmee aan de professionele standaard. Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijklocatie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: http://www.psynip.nl

Persoonsgegevens en privacy In de geestelijke gezondheidszorg is verstrekking en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van privacy. Wij verwerken persoons-gegevens voor het uitvoeren van behandelingen, het onderhouden van contacten, facturering bij o.a. gemeentes en zorgverzekeraars en voor controle door toezichthoudende instanties.Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal patiëntendossier in ons beveiligde computerregistratiesysteem. Daarnaast slaan we papieren gegevens op in een afgesloten archief. Voor beide vormen van gegevensopslag geldt een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar. Correspondentie per mail verwijderen wij twee keer per jaar uit het mailsysteem. Inhoudelijke mailwisseling die wij van belang achten voor de behandeling, blijft bewaard in digitale systeem.

Psychologenpraktijk Ebbers werkt samen met diverse huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties. Eventuele informatieuitwisseling gebeurt  in overeen-stemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeen-komst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

In het kader van de vergoedingen binnen het kader van de Jeugdwet zijn wij verplicht de volgende gegevens van minderjarige cliënten aan te leveren ten behoeve van de gemeente en het CBS:

 • Naam kind
 • BSN-nummer (Burgerservicenummer)
 • Geboortedatum
 • Naam en adres van ouders
 • Productgroep
 • Begin- en/of einddatum hulptraject
 • Reden beëindiging jeugdhulp

Op de facturen van volwassen cliënten aan zorgverzekeraars staat informatie over uw diagnose. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacy-verklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer, in overleg met de cliënt en/of gezaghebbenden, geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

 

Rechten en plichten U heeft het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken. U kunt hierover contact opnemen met uw behandelaar. De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudingsplicht. Wij beveiligen uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De registratie van deze gegevens, de wijze van beveiliging, de bewaartermijnen, etc. hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister. We werken volgens het AVG-programma dat is samen gesteld i.s.m.  P3NL.

Cliënttevredenheid  Psychologenpraktijk Ebbers streeft ernaar om hulp zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en verwachtingen. Tijdens de trajecten wordt de cliënttevredenheid  gemeten met de CQI-vragenlijst. (Consumer Quality Index ). Deze vragenlijst meet de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt aan de hand van de thema’s: uitvoering behandeling, bejegening en samen beslissen.

Het rapportcijfer dat cliënten gemiddeld geven voor de hulp geboden door Psychologenpraktijk Ebbers is:  9.3  (dd. 14-02-2020) Deze score komt tot stand vanuit de scores voor Bejegening (10), Samen beslissen(9) en Uitvoering behandeling(9). Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op. Deze beoordeling komt overeen met onze uitgangspunten om in een kleinschalige en laagdrempelige omgeving een persoonlijke traject vorm te geven. 

Wij wijzen je op de mogelijkheid tevens je waardering te delen op www.zorgkaartnederland.nl

Deel uw ervaring

Klachtenregeling Toch kan het voorkomen dat je van mening bent dat je niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Psychologenpraktijk Ebbers vindt het belangrijk dat je ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan jou, maar ook aan andere cliënten, te verbeteren. Wanneer je ergens een klacht over hebt, kunt je dit bespreken met de betreffende medewerker zodat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden. Indien noodzakelijk en gewenst, kan met behulp van een externe deskundige gekeken worden naar een oplossing. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP. Met een klacht kunt je contact opnemen met de geschillencommissie via de website http://www.P3NL.nl

Vergoedingen

Tarieven en vergoedingen Behandeling door Psychologenpraktijk Ebbers komt voor vergoeding in aanmerking, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of de lokale toegang (sociale wijkteams of Centrum voor Jeugd en Gezin-CJG);
 • De datum op de verwijsbrief ligt vóór het eerste consult;
 • Bij volwassenen dient op de verwijsbrief te staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM5-stoornis die valt onder de verzekerde zorg.

Jeugd en gemeenten Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat betekent dat voor alle kinderen onder 18 jaar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet langer door de ziektekosten-verzekering wordt vergoed maar door de gemeente waar de gezaghebbende van het kind woont.

Psychologenpraktijk Ebbers  is lid van de Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJsselland de

Psychologenpraktijk Ebbers heeft voor Jeugdhulp contracten met de gemeenten:

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Tevens zijn er contracten met de gemeenten:

Apeldoorn, Barneveld, Borger-Odoorn, Brummen, Coevorden, Dronten, Ede, Elburg, Emmen, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoogeveen, Lelystad, Lochem, Meppel, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Voorst, Westerveld, De Wolden, Zeewolde en Zutphen.

Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan is het soms mogelijk toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente.

Volwassenen en zorgverzekeringen Psychologenpraktijk Ebbers biedt behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis-Gezondheidszorg (GB-GGZ) waarbinnen verschillende zorgzwaarteproducten te onderscheiden zijn. Afhankelijk daarvan worden binnen de basisverzekering 5 tot 12 sessies vergoed door uw zorgverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra sessies. Iedere volwassene heeft ten aanzien van (lichamelijk en psychologische) ziektekosten een verplicht eigen risico. In 2019 bedraagt dit € 385,- per jaar. Het is mogelijk dat u vrijwillig heeft gekozen voor een hoger eigen risico.  Als u een selectief polis heeft afgesloten, is de keuze voor een zorgverlener beperkt als het gaat om behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Raadpleeg daarom vóór de start van de behandeling uw zorgverzekeraar en check uw verzekeringsvoorwaarden.

Psychologenpraktijk Ebbers heeft contracten voor de basis-GGZ met: , Aevitae, Anderzorg, ASR, Avéro Achmea, Bewuzt, Caresco, CZ, De Amersfoortse, De Friesland, Delta Lloyd, Ditzo, DSW, Eno, FBTO, Hollandzorg, IAK, Interpolis, InTwente, IZA, IZZ, Menzis, Nationale Nederlanden, NZV, Ohra, ONVZ,  OWM, OZF, PNOzorg, Salland Zorgverzekeringen, StadHolland, UMC, Univé, VvAA, VGZ, Zilveren Kruis, Zorgdirect & Zorg en zekerheid.

PersoonsGebonden Budget Soms is het mogelijk psychologische en/of ortho-pedagogische zorg te betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget. Voor meer informatie ziehttp://www.rijksoverheid.nl.

Zelf betalen Het is uiteraard ook mogelijk de geboden zorg zelf te bekostigen. Er is dan geen verwijsbrief of beschikking nodig. Afhankelijk van de inhoud van de zorg, ligt het uurtarief tussen de €55,- en €110,- euro.

No show Het kan gebeuren dat een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen. Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer op de dag zelf wordt afgemeld, kan een bedrag van maximaal €55,- in rekening worden gebracht. Bij niet komen zonder afmelding, kan maximaal €110,- in rekening worden gebracht.