Welkom bij
Psychologenpraktijk Ebbers

Neem contact met ons op

Onze receptie is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14:00 uur op nummer 06-5132 7974.

U kunt ook een email sturen aan info@ppebb.nl of het contactformulier invullen.

Als het noodzakelijk is contact te hebben met een hulpverlener buiten kantoortijd, neemt u dan contact op met uw huisarts of met de huisartsenpost (0900-3336333). Als het nodig is kunnen zij de crisisdienst voor u inschakelen.

 

Openingstijden

Maandag

telefonisch van 8.30 - 14:00 uur

Dinsdag

telefonisch van 8.30 - 14:00 uur

Donderdag

telefonisch van 8.30 - 14:00 uur

Wie zijn wij

Bij PSYCHOLOGENPRAKTIJK EBBERS zijn we ons ervan bewust dat het vragen om hulp al moeilijk genoeg is. We proberen de toegang tot onze praktijk daarom zo laagdrempelig mogelijk te houden; onze persoonlijke aanpak en kleinschaligheid is daarbij essentieel.

Wat doen wij

vragen om hulp is al moeilijk genoeg..

EMDR

Dit is een behandelmethode die met name wordt gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie

In CGT gaat het over de invloed die het denken heeft op je gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

Theraplay

Bij Theraplay wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten.

Psychomotorische therapie

PMT is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten.

e-Health

e-Health is internettherapie; een nieuwe therapievorm waarbij persoonlijke gesprekken met de therapeut worden afgewisseld met een online behandelprogramma.

Terugvalpreventie

Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen. Aan het einde van ieder traject worden de risico’s op terugval ingeschat. Indien noodzakelijk wordt een terugvalpreventieplan gemaakt.

Wie zijn wij

Bij psychologenpraktijk Ebbers werken ervaren en gedreven mensen die, ieder vanuit de eigen discipline, de behandeling vorm geven. 

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Psychologenpraktijk Ebbers doet alles wat in onze macht ligt om onze hulp op een verantwoorde wijze te kunnen blijven bieden. De lichamelijke gezondheid van zowel cliënten als hulpverleners staat daarbij voorop.

Nog steeds is het advies om reisbewegingen te beperken. Hulpverleners zullen samen met cliënten bespreken en bepalen of afspraken op de praktijk mogelijk en wenselijk zijn. In andere gevallen wordt gezocht naar alternatieven als telefonisch contact, email, E-health of beeldbellen. Bij afspraken op de praktijk, zijn de bekende RIVM-maatregelen leidend: we schudden geen handen, we wassen regelmatig onze handen; we maken gebruik van papieren handdoekjes, niezen en hoesten in de elleboog of in een doekje en we houden afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter. Op plekken waar dat wenselijk is, maken we gebruik van transparante schermen om de nodige afstand te blijven waarborgen. Daarnaast worden plekken en materialen die worden aangeraakt, regelmatig schoon gemaakt en ontsmet.

Om een veilige omgeving te kunnen bieden, vragen we aan cliënten en andere bezoekers van onze praktijk het volgende:                       

–     Graag bij binnenkomst en voor vertrek handen desinfecteren met de daarvoor beschikbare lotion.    

–     Er kunnen maximaal 3 personen in de wachtruimte zitten, dus graag maximaal 5 minuten voor een afspraak op de praktijk verschijnen. Als er al twee mensen in de wachtruimte zitten, graag even buiten of in de auto wachten.

–     Gebruik het toilet op de praktijk alleen indien noodzakelijk. Als er toch gebruik gemaakt wordt van het toilet, graag voor- en nadien handen wassen en desinfecteren.

–     We drinken uit papieren bekers, graag zelf in de afvalbak gooien.

Medewerkers met ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, oorpijn en/of  koorts) zullen niet op de praktijk aanwezig zijn. Indien mogelijk zullen zij hun werkzaamheden thuis voortzetten. Wij vragen ook van cliënten en andere bezoekers met deze ziekteverschijnselen dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden en niet op onze praktijk te komen. Dat geldt ook voor cliënten (of andere bezoekers) die de afgelopen twee weken ziek zijn geweest door (waarschijnlijk) het Coronavirus of in aanraking zijn geweest met andere mensen met het virus. Deze mensen kunnen we helaas niet op de praktijk ontvangen. We gaan in dat geval samen bespreken of en op welke wijze de hulpverlening wel kan worden voortgezet.

Deze maatregelen gelden tot nader bericht. Als maatregelen veranderen, zullen we dat zo spoedig mogelijk laten weten. Voor informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij naar de website van de RIVM www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn en www.rijksoverheid.nl/ coronavirus.

Onze medewerkers staan op de gebruikelijke werkdagen en -tijden nog steeds klaar. Houd er echter rekening mee dat wij, vanwege de maatregelen, verminderd bereikbaar kunnen zijn. Ons verzoek is om zoveel mogelijk contact te onderhouden per e-mail, via het adres van uw hulpverlener of info@ppebb.nl.

Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens alle medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers een vriendelijke groet,

Simone Ebbers