Aanmelden

Kinderen en jeugdigen onder de 16 jaar worden door hun ouders, verzorgers of gezaghebbenden aangemeld. Jeugdigen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen zichzelf aanmelden. Begeleiders en verwijzers kunnen met toestemming van de cliënt aanmelden. Ook is het mogelijk een email te sturen naar info@ppebb.nl

Aanmelden kan door het invullen van onderstaand formulier.  De aanmelding wordt alleen verzonden als alle gevraagde documenten worden meegestuurd.

VANWEGE HET GROTE AANTAL AANMELDINGEN, EN DE BEPERKENDE CORONA-MAATREGELEN,  MOETEN WIJ HELAAS WACHTLIJSTEN HANTEREN.  AFHANKELIJK VAN DE HULPVRAAG, ZAL DE WACHTTIJD VERSCHILLEN. ALS U VOLLEDIGE INFORMATIE MIDDELS HET AANMELDFORMULIER AANLEVERT, NEMEN WIJ CONTACT MET U OP OVER ONZE MOGELIJKHEDEN EN WACHTTIJDEN.

 Het Intakegesprek Na aanmelding, maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar en staan stil bij de klachten en de hulp die je zoekt. In het intakegesprek bespreken we een voorstel voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Het kan ook voorkomen dat Psychologenpraktijk Ebbers niet de meest passende hulp kan bieden. In dat geval denken wij mee over een alternatief en/of verwijzen we door.

Bij het intakegesprek graag meenemen:
1. (Kopie) identiteitsbewijs*
2. Verwijsbrief van de huisarts, wijkteam of specialist.
3. Kopie zorgverzekeringspas (alleen noodzakelijk bij volwassenen)

De wachttijd Binnen drie werkdagen sturen we een bevestiging van de aanmelding per mail. Het intakegesprek wordt binnen 3 à 4 weken na aanmelding gepland. De wachttijd is wisselend en o.a. afhankelijk van de hulpvraag. Momenteel is er een gemiddelde wachttijd van 18-20 weken voor behandeling. ( laatste actualisatie wachttijd 11-03-2020) In overleg verwijzen we door naar een andere zorgaanbieder. Voor spoedhulpvragen wijzen wij u op de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling bij uw zorgverzekeraar of sociaal wijkteam.

Afspraak afzeggen Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat het niet lukt om een afspraak na te komen. Informeer ons daar zo spoedig mogelijk over. Afspraken die niet worden nagekomen, of minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, moeten helaas in rekening worden gebracht.

Bereikbaarheid  Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren. In verband met behandel-afspraken, is onze telefonische bereikbaarheid beperkt. Als u een email stuurt of een berichtje achterlaat op de voicemail, nemen wij z.s.m. contact met u op. Bij afwezigheid van onze medewerkers, en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte, wordt de cliënt daarover geïnformeerd.

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts; buiten kantooruren met de huisartsenpost.