Aanmelden

Kinderen en jeugdigen onder de 16 jaar worden door hun ouders, verzorgers of gezaghebbenden aangemeld. Jeugdigen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen zichzelf aanmelden. Begeleiders en verwijzers kunnen met toestemming van de cliënt aanmelden. Ook is het mogelijk een email te sturen naar info@ppebb.nl

Aanmelden kan door het invullen van onderstaand formulier.  De aanmelding wordt alleen verzonden als alle gevraagde documenten worden meegestuurd.

De wachttijd

Helaas hebben we op dit moment een aanmeldstop voor diagnostiek. 

Binnen drie werkdagen na aanmelding sturen we een bevestiging van uw aanmelding per email. Binnen twee weken na aanmelding wordt uw informatie gescreend en informatie over onze mogelijkheden toegestuurd. Deze screening kan alleen plaats vinden als wij voldoende informatie hebben ontvangen; in sommige situaties zullen we vragen om aanvullende informatie. 

De wachttijd is wisselend en o.a. afhankelijk van de hulpvraag. Momenteel is er een gemiddelde wachttijd van 8 tot 12 weken. Voor sommige hulpvragen is er op korte termijn online behandeling mogelijk op donderdagmiddag en donderdagavond. 

Als dat gewenst en passend is, kijken we samen hoe de wachttijd het beste te overbruggen is. Soms met ondersteuning van een huisartsondersteuner of andere hulpverlener, soms met een werkboek of E-health module.  Voor sommige mensen kan https://lotgenotencontact.info/ helpend zijn; er zijn verschillende cliënten- en familieorganisaties die hulp, advies en/of lotgenotencontact bieden. Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een ervaringsdeskundige die jouw situatie (her)kent. Kijk voor meer informatie op:  https://wachtverzachter.nu/  

Zodra er ruimte is voor de start van het hulpverleningstraject, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Het kan ook voorkomen dat Psychologenpraktijk Ebbers niet de meest passende hulp kan bieden. In dat geval denken wij mee over een alternatief en/of verwijzen we door. Voor spoedhulpvragen wijzen wij u op de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling bij uw zorgverzekeraar of sociaal wijkteam.