Aanmelden

Kinderen en jeugdigen onder de 16 jaar worden door hun ouders, verzorgers of gezaghebbenden aangemeld. Jeugdigen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen zichzelf aanmelden. Begeleiders en verwijzers kunnen met toestemming van de cliënt aanmelden. Ook is het mogelijk een email te sturen naar info@ppebb.nl

Aanmelden kan door het invullen van onderstaand formulier.  De aanmelding wordt alleen verzonden als alle gevraagde documenten worden meegestuurd.

De wachttijd

Binnen drie werkdagen na aanmelding sturen we een bevestiging per email. Binnen twee weken na aanmelding wordt uw informatie gescreend en ontvangt u informatie over onze mogelijkheden. Deze screening kan alleen plaats vinden als wij voldoende informatie hebben ontvangen; in sommige situaties zullen we vragen om aanvullende informatie. Vanwege het grote aantal aanmeldingen moeten we helaas een wachtlijst hanteren.

De wachttijd is wisselend en o.a. afhankelijk van de hulpvraag. Momenteel is er een gemiddelde wachttijd van 16 – 18 weken voor behandeling. Voor Diagnostiek en volwassenen hebben we op dit moment een aanmeldstop! Zodra er ruimte is voor de start van het hulpverleningstraject, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Voor sommige hulpvragen is er op korte termijn, online behandeling mogelijk op donderdagmiddag en donderdagavond!

Het kan ook voorkomen dat Psychologenpraktijk Ebbers niet de meest passende hulp kan bieden. In dat geval denken wij mee over een alternatief en/of verwijzen we door. Voor spoedhulpvragen wijzen wij u op de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling bij uw zorgverzekeraar of sociaal wijkteam.

Aanmeldstop

WE HEBBEN OP HET MOMENT HELAAS EEN AANMELDSTOP VOOR DIAGNOSTIEK EN VOLWASSENEN.