Hulpvragen

Psychologenpraktijk Ebbers is gericht op hulpvragen die gaan over: bang zijn, dingen niet durven en/of vermijden en onzekerheid (paniek- en/of angstklachten, verminderde weerbaarheid), te veel van jezelf moeten (dwangklachten), niet goed in je vel zitten (piekeren, stemmingswisselingen, overbelast, somber en/of depressief zijn), moeite hebben met je lijf (ziekte, pijn en handicap) en als traumatische ervaringen je belemmeren in je dagelijks functioneren (pestervaringen, ongelukken, nare medische ervaringen, mishandeling, seksueel misbruik, echtscheiding en verlies & rouw).

We bieden uitsluitend ambulante hulp en hebben helaas geen adequaat hulpaanbod als er sprake is van crisisgevoeligheid of ernstige psychiatrische problematiek waarvoor dagbehandeling of 24-uurs zorg of bereikbaarheid noodzakelijk is. Als de hoofdreden van aanmelding ligt op het gebied van complexe systeemproblematiek, kunnen we uitsluitend op individueel niveau behandelen als er elders externe hulpverlening voor het systeem is georganiseerd. Daarnaast hebben wij geen mogelijkheden bij ernstig middelengebruik en/of ernstige verslaving en ernstige eetstoornissen.

Psychologenpraktijk Ebbers werkt volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen en zorgstandaarden. Omdat deze voortdurend worden bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten, verwijzen we door naar: www.richtlijnenjeugdhulp.nl (Jeugd) en www.ggzstandaarden.nl (volwassenen)

Informatie over behandeling bij verschillende klachten en wat u zelf kunt doen, kunt u ook vinden op: www.nedkad.nl & www.thuisarts.nl