Hulpvragen

Psychologenpraktijk Ebbers is gericht op hulpvragen die gaan over: bang zijn, dingen niet durven en/of vermijden en onzekerheid (paniek- en/of angstklachten, verminderde weerbaarheid), te veel van jezelf moeten (dwangklachten), niet goed in je vel zitten (piekeren, stemmingswisselingen, overbelast, somber en/of depressief zijn), moeite hebben met je lijf (ziekte, pijn en handicap) en als traumatische ervaringen je belemmeren in je dagelijks functioneren (pestervaringen, ongelukken, nare medische ervaringen, mishandeling, seksueel misbruik, echtscheiding en verlies & rouw).

Psychologenpraktijk Ebbers heeft de kennis en expertise om een grote groep kinderen,  jongeren en volwassenen effectieve hulp te bieden. Onze expertise, werkwijze en kleinschaligheid kent echter ook grenzen; het voldoende kunnen waarborgen van veiligheid en gezondheid van cliënten en andere betrokkenen is daarbij bepalend. We bieden uitsluitend ambulante hulp en hebben helaas geen adequaat hulpaanbod als er sprake is van ernstige en langdurige psychiatrische problematiek en/of ernstige suïcidaal gedrag en acute crisisgevoeligheid. Daarnaast hebben wij geen mogelijkheden als er sprake is van psychotische klachten, ernstige eetstoornissen en ernstig middelengebruik en/of ernstige verslaving. We kunnen wel meedenken over een passend hulpaanbod bij een andere zorgaanbieder. 

Psychologenpraktijk Ebbers werkt volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen en zorgstandaarden. Omdat deze voortdurend worden bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten, verwijzen we door naar: www.richtlijnenjeugdhulp.nl (Jeugd) en www.ggzstandaarden.nl (volwassenen)

Informatie over behandeling bij verschillende klachten en wat u zelf kunt doen, kunt u ook vinden op: www.nedkad.nl & www.thuisarts.nl