Hulpvragen

Psychologenpraktijk Ebbers is gericht op hulpvragen die gaan over: bang zijn, dingen niet durven en/of vermijden en onzekerheid (paniek- en/of angstklachten, verminderde weerbaarheid), te veel van jezelf moeten (dwangklachten), niet goed in je vel zitten (piekeren, stemmingswisselingen, overbelast, somber en/of depressief zijn), moeite hebben met je lijf (ziekte, pijn en handicap) en als traumatische ervaringen je belemmeren in je dagelijks functioneren (pestervaringen, ongelukken, nare medische ervaringen, mishandeling, seksueel misbruik, echtscheiding en verlies & rouw).

We bieden uitsluitend ambulante hulp en hebben helaas geen adequaat hulpaanbod als er sprake is van crisisgevoeligheid of ernstige psychiatrische problematiek waarvoor dagbehandeling of 24-uurs zorg of bereikbaarheid noodzakelijk is. Als de hoofdreden van aanmelding ligt op het gebied van complexe systeemproblematiek, kunnen we uitsluitend op individueel niveau behandelen als er elders externe hulpverlening voor het systeem is georganiseerd. Daarnaast hebben wij geen mogelijkheden bij ernstig middelengebruik en/of ernstige verslaving en ernstige eetstoornissen.

Psychologenpraktijk Ebbers werkt volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen en zorgstandaarden. Omdat deze voortdurend worden bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten, verwijzen we door naar: www.richtlijnenjeugdhulp.nl (Jeugd) en www.ggzstandaarden.nl (volwassenen)

Informatie over behandeling bij verschillende klachten en wat u zelf kunt doen, kunt u ook vinden op: www.nedkad.nl & www.thuisarts.nl

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Psychologenpraktijk Ebbers doet alles wat in onze macht ligt om onze hulp op een verantwoorde wijze te kunnen blijven bieden. De lichamelijke gezondheid van zowel cliënten als hulpverleners staat daarbij voorop.

Nog steeds is het advies om reisbewegingen te beperken. Hulpverleners zullen samen met cliënten bespreken en bepalen of afspraken op de praktijk mogelijk en wenselijk zijn. In andere gevallen wordt gezocht naar alternatieven als telefonisch contact, email, E-health of beeldbellen. Bij afspraken op de praktijk, zijn de bekende RIVM-maatregelen leidend: we schudden geen handen, we wassen regelmatig onze handen; we maken gebruik van papieren handdoekjes, niezen en hoesten in de elleboog of in een doekje en we houden afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter. Op plekken waar dat wenselijk is, maken we gebruik van transparante schermen om de nodige afstand te blijven waarborgen. Daarnaast worden plekken en materialen die worden aangeraakt, regelmatig schoon gemaakt en ontsmet.

Om een veilige omgeving te kunnen bieden, vragen we aan cliënten en andere bezoekers van onze praktijk het volgende:                       

–     Graag bij binnenkomst en voor vertrek handen desinfecteren met de daarvoor beschikbare lotion.    

–     Er kunnen maximaal 3 personen in de wachtruimte zitten, dus graag maximaal 5 minuten voor een afspraak op de praktijk verschijnen. Als er al twee mensen in de wachtruimte zitten, graag even buiten of in de auto wachten.

–     Gebruik het toilet op de praktijk alleen indien noodzakelijk. Als er toch gebruik gemaakt wordt van het toilet, graag voor- en nadien handen wassen en desinfecteren.

–     We drinken uit papieren bekers, graag zelf in de afvalbak gooien.

Medewerkers met ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, oorpijn en/of  koorts) zullen niet op de praktijk aanwezig zijn. Indien mogelijk zullen zij hun werkzaamheden thuis voortzetten. Wij vragen ook van cliënten en andere bezoekers met deze ziekteverschijnselen dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden en niet op onze praktijk te komen. Dat geldt ook voor cliënten (of andere bezoekers) die de afgelopen twee weken ziek zijn geweest door (waarschijnlijk) het Coronavirus of in aanraking zijn geweest met andere mensen met het virus. Deze mensen kunnen we helaas niet op de praktijk ontvangen. We gaan in dat geval samen bespreken of en op welke wijze de hulpverlening wel kan worden voortgezet.

Deze maatregelen gelden tot nader bericht. Als maatregelen veranderen, zullen we dat zo spoedig mogelijk laten weten. Voor informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij naar de website van de RIVM www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn en www.rijksoverheid.nl/ coronavirus.

Onze medewerkers staan op de gebruikelijke werkdagen en -tijden nog steeds klaar. Houd er echter rekening mee dat wij, vanwege de maatregelen, verminderd bereikbaar kunnen zijn. Ons verzoek is om zoveel mogelijk contact te onderhouden per e-mail, via het adres van uw hulpverlener of info@ppebb.nl.

Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens alle medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers een vriendelijke groet,

Simone Ebbers