Vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Behandeling door Psychologenpraktijk Ebbers komt voor vergoeding in aanmerking, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of de lokale toegang (sociale wijkteams of Centrum voor Jeugd en Gezin-CJG);
  • De datum op de verwijsbrief ligt vóór het eerste consult;
  • Bij volwassenen dient op de verwijsbrief te staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM5-stoornis die valt onder de verzekerde zorg.

Jeugd en gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat betekent dat voor alle kinderen onder 18 jaar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet langer door de ziektekosten-verzekering wordt vergoed maar door de gemeente waar de gezaghebbende van het kind woont.

Psychologenpraktijk Ebbers  is lid van de Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJssellandPlus

Psychologenpraktijk Ebbers heeft voor Jeugdhulp contracten met de gemeenten:

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Tevens zijn er contracten met de gemeenten:

Apeldoorn, Barneveld, Borger-Odoorn, Brummen, Coevorden, Dronten, Ede, Elburg, Emmen, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoogeveen, Lelystad, Lochem, Meppel, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Voorst, Westerveld, De Wolden, Zeewolde en Zutphen.

Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan is het soms mogelijk toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente.

Volwassenen en zorgverzekeringen

Psychologenpraktijk Ebbers biedt behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis-Gezondheidszorg (GB-GGZ) waarbinnen verschillende zorgzwaarteproducten te onderscheiden zijn. Afhankelijk daarvan worden binnen de basisverzekering 5 tot 12 sessies vergoed door uw zorgverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra sessies. Iedere volwassene heeft ten aanzien van (lichamelijk en psychologische) ziektekosten een verplicht eigen risico. In 2019 bedraagt dit € 385,- per jaar. Het is mogelijk dat u vrijwillig heeft gekozen voor een hoger eigen risico.  Als u een selectief polis heeft afgesloten, is de keuze voor een zorgverlener beperkt als het gaat om behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Raadpleeg daarom vóór de start van de behandeling uw zorgverzekeraar en check uw verzekeringsvoorwaarden.

Psychologenpraktijk Ebbers heeft contracten voor de basis-GGZ met: , Aevitae, Anderzorg, ASR, Avéro Achmea, Bewuzt, Caresco, CZ, De Amersfoortse, De Friesland, Delta Lloyd, Ditzo, DSW, Eno, FBTO, Hollandzorg, IAK, Interpolis, InTwente, IZA, IZZ, Menzis, Nationale Nederlanden, NZV, Ohra, ONVZ,  OWM, OZF, PNOzorg, Salland Zorgverzekeringen, StadHolland, UMC, Univé, VvAA, VGZ, Zilveren Kruis, Zorgdirect & Zorg en zekerheid.

Persoonsgebonden budget

Soms is het mogelijk psychologische en/of ortho-pedagogische zorg te betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl.

Zelf betalen

Het is uiteraard ook mogelijk de geboden zorg zelf te bekostigen. Er is dan geen verwijsbrief of beschikking nodig. Afhankelijk van de inhoud van de zorg, ligt het uurtarief tussen de €55,- en €110,- euro.

No show

Het kan gebeuren dat een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen. Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer op de dag zelf wordt afgemeld, kan een bedrag van maximaal €55,- in rekening worden gebracht. Bij niet komen zonder afmelding, kan maximaal €110,- in rekening worden gebracht.

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Psychologenpraktijk Ebbers doet alles wat in onze macht ligt om onze hulp op een verantwoorde wijze te kunnen blijven bieden. De lichamelijke gezondheid van zowel cliënten als hulpverleners staat daarbij voorop.

Nog steeds is het advies om reisbewegingen te beperken. Hulpverleners zullen samen met cliënten bespreken en bepalen of afspraken op de praktijk mogelijk en wenselijk zijn. In andere gevallen wordt gezocht naar alternatieven als telefonisch contact, email, E-health of beeldbellen. Bij afspraken op de praktijk, zijn de bekende RIVM-maatregelen leidend: we schudden geen handen, we wassen regelmatig onze handen; we maken gebruik van papieren handdoekjes, niezen en hoesten in de elleboog of in een doekje en we houden afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter. Op plekken waar dat wenselijk is, maken we gebruik van transparante schermen om de nodige afstand te blijven waarborgen. Daarnaast worden plekken en materialen die worden aangeraakt, regelmatig schoon gemaakt en ontsmet.

Om een veilige omgeving te kunnen bieden, vragen we aan cliënten en andere bezoekers van onze praktijk het volgende:                       

–     Graag bij binnenkomst en voor vertrek handen desinfecteren met de daarvoor beschikbare lotion.    

–     Er kunnen maximaal 3 personen in de wachtruimte zitten, dus graag maximaal 5 minuten voor een afspraak op de praktijk verschijnen. Als er al twee mensen in de wachtruimte zitten, graag even buiten of in de auto wachten.

–     Gebruik het toilet op de praktijk alleen indien noodzakelijk. Als er toch gebruik gemaakt wordt van het toilet, graag voor- en nadien handen wassen en desinfecteren.

–     We drinken uit papieren bekers, graag zelf in de afvalbak gooien.

Medewerkers met ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, oorpijn en/of  koorts) zullen niet op de praktijk aanwezig zijn. Indien mogelijk zullen zij hun werkzaamheden thuis voortzetten. Wij vragen ook van cliënten en andere bezoekers met deze ziekteverschijnselen dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden en niet op onze praktijk te komen. Dat geldt ook voor cliënten (of andere bezoekers) die de afgelopen twee weken ziek zijn geweest door (waarschijnlijk) het Coronavirus of in aanraking zijn geweest met andere mensen met het virus. Deze mensen kunnen we helaas niet op de praktijk ontvangen. We gaan in dat geval samen bespreken of en op welke wijze de hulpverlening wel kan worden voortgezet.

Deze maatregelen gelden tot nader bericht. Als maatregelen veranderen, zullen we dat zo spoedig mogelijk laten weten. Voor informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij naar de website van de RIVM www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn en www.rijksoverheid.nl/ coronavirus.

Onze medewerkers staan op de gebruikelijke werkdagen en -tijden nog steeds klaar. Houd er echter rekening mee dat wij, vanwege de maatregelen, verminderd bereikbaar kunnen zijn. Ons verzoek is om zoveel mogelijk contact te onderhouden per e-mail, via het adres van uw hulpverlener of info@ppebb.nl.

Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens alle medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers een vriendelijke groet,

Simone Ebbers