Vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Behandeling door Psychologenpraktijk Ebbers komt voor vergoeding in aanmerking, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of de lokale toegang (sociale wijkteams of Centrum voor Jeugd en Gezin-CJG);
  • De datum op de verwijsbrief ligt vóór het eerste consult;
  • Bij volwassenen dient op de verwijsbrief te staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM5-stoornis die valt onder de verzekerde zorg.

Jeugd en gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat betekent dat voor alle kinderen onder 18 jaar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet langer door de ziektekosten-verzekering wordt vergoed maar door de gemeente waar de gezaghebbende van het kind woont.

Psychologenpraktijk Ebbers  is lid van de Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJssellandPlus

Psychologenpraktijk Ebbers heeft voor Jeugdhulp contracten met de gemeenten:

Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Tevens zijn er contracten met de gemeenten:

Barneveld, Brummen, Coevorden, Ede, Emmen, Epe, Hattem, Heerde, Hoogeveen, Lelystad, Lochem, Meppel, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Voorst, Westerveld en De Wolden.

Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan is het soms mogelijk toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente.

Volwassenen en zorgverzekeringen

Psychologenpraktijk Ebbers biedt behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis-Gezondheidszorg (GB-GGZ) waarbinnen verschillende zorgzwaarteproducten te onderscheiden zijn. Afhankelijk daarvan worden binnen de basisverzekering 5 tot 12 sessies vergoed door uw zorgverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra sessies. Iedere volwassene heeft ten aanzien van (lichamelijk en psychologische) ziektekosten een verplicht eigen risico. In 2019 bedraagt dit € 385,- per jaar. Het is mogelijk dat u vrijwillig heeft gekozen voor een hoger eigen risico.  Als u een selectief polis heeft afgesloten, is de keuze voor een zorgverlener beperkt als het gaat om behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Raadpleeg daarom vóór de start van de behandeling uw zorgverzekeraar en check uw verzekeringsvoorwaarden.

Psychologenpraktijk Ebbers heeft contracten voor de basis-GGZ met: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Groep Buitenlands Recht, Aevitae, One underwriting Health, Pro Life, Nationale Nederlanden, OHRA, OWM CS Groep, Univé, IZA, NV, IZA-VNG, ZEKUR, VGZ, Menzis, Anderzorg, ONVZ, ASR, Ditzo, InsureToStudy, StudentsInsured, De Amersfoortse, EUCARE, inTwente, Regeling Medische zorg, OWM DSW, Stad Holland, Eno en OWM.

Persoonsgebonden budget

Soms is het mogelijk psychologische en/of ortho-pedagogische zorg te betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl.

Zelf betalen

Het is uiteraard ook mogelijk de geboden zorg zelf te bekostigen. Er is dan geen verwijsbrief of beschikking nodig. Afhankelijk van de inhoud van de zorg, ligt het uurtarief tussen de € 60,- en € 145,- euro.

No show

Het kan gebeuren dat een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen. Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer op de dag zelf wordt afgemeld, kan een bedrag van maximaal €55,- in rekening worden gebracht. Bij niet komen zonder afmelding, kan maximaal €110,- in rekening worden gebracht.