Functie: Psycholoog
E-mailadres: jweijenberg@ppebb.nl

Joyce Weijenberg

Joyce Weijenberg is psycholoog. De afgelopen 10 jaar heeft zij gewerkt in een jeugdzorginstelling. Hier heeft zij ruime ervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren. Joyce betrekt zoveel mogelijk belangrijke personen uit de omgeving van het kind/de jongere (zoals ouders en school) bij het onderzoek. Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk beeld. Joyce is tevens opgeleid als Cognitief gedrags-therapeut.

Joyce is lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast is zij geregistreerd als Master-psycholoog bij Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ).