Functie: Psychomotorisch therapeute en mindfulness trainster
E-mailadres: ykuiphof@ppebb.nl

Yfke Kuiphof

Yfke Kuiphof is psychomotorisch therapeute en trainster mindfulness voor kinderen en voor volwassenen o.a. met autisme. Ze heeft gewerkt bij DOK3, Trajectum en was als stagebegeleider actief voor het Ambulatorium van Windesheim en werkt momenteel voornamelijk vanuit haar eigen praktijk: info@praktijkeya.nl

“Met professionele warmte en betrokkenheid, aangeboren Friese nuchterheid en mijn actuele kennis en kunde wat betreft de psychomotorische therapie, probeer ik zo veel als mogelijk maatwerk te bieden aan kinderen en hun ouders. Mijn manier van werken bestaat uit afstemmen, oprecht contact leggen, ervaren in bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten en vanuit daar samen zoeken naar een antwoord op de hulpvraag’.

Yfke is geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteits-register Jeugd) en het register Vaktherapie.