Functie: Systeemtherapeut / systeemspecialist
E-mailadres: receptie@ppebb.nl

Ramona Meza

Ramona Meza is systeemtherapeut /systeemspecialist. Naast haar werk bij Psychologenpraktijk Ebbers, werkt ze bij de Gemeente Zwolle bij de afdeling Leerplicht en doet ze vanuit haar eigen praktijk systeemspecialistisch werk voor meerdere organisaties, o.a. in de jeugdzorg.

Ramona heeft jarenlange ervaring in het werken met jongeren en hun omgeving in verschillende settingen en heeft, naast systeemtherapie, expertise op het gebied van schooluitval en leerplicht.
Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij belangrijke anderen betrokken worden bij een hulpverleningstraject. Het uitgangspunt is dat klachten en mensen niet op zichzelf staan. Iemands sociale, relationele en culturele context spelen altijd een rol. De relaties hebben invloed op een probleem maar problemen hebben ook invloed op relaties. Klachten van een gezinslid kunnen het functioneren van het gezin verstoren en verstoringen in het gezinssysteem kunnen individuele klachten veroorzaken en/ of in stand houden.

De therapie is erop gericht het systeem tot veranderen te bewegen naar een nieuw evenwicht.
Ramona gaat er vanuit dat de mens deugt en spreekt dit competent zijn aan. Daarmee leren mensen zich te verhouden tot de klachten en de problemen die ze ervaren. Ramona vindt het belangrijk om de wilskracht van de mens aan te spreken om zo tot eigen oplossingen van de problemen te komen en daarmee duurzame veranderingen te bereiken. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. Ramona werkt graag ervaringsgericht en daagt mensen uit om te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe perspectieven.