Functie: Systeemtherapeut / systeemspecialist
E-mailadres: receptie@ppebb.nl

Ramona Meza

Ramona Meza is systeemtherapeut /systeemspecialist. Naast haar werk bij Psychologenpraktijk Ebbers, werkt ze bij de Gemeente Zwolle bij de afdeling Leerplicht en doet ze vanuit haar eigen praktijk systeemspecialistisch werk voor meerdere organisaties, o.a. in de jeugdzorg.

Ramona heeft jarenlange ervaring in het werken met jongeren en hun omgeving in verschillende settingen en heeft, naast systeemtherapie, expertise op het gebied van schooluitval en leerplicht.
Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij belangrijke anderen betrokken worden bij een hulpverleningstraject. Het uitgangspunt is dat klachten en mensen niet op zichzelf staan. Iemands sociale, relationele en culturele context spelen altijd een rol. De relaties hebben invloed op een probleem maar problemen hebben ook invloed op relaties. Klachten van een gezinslid kunnen het functioneren van het gezin verstoren en verstoringen in het gezinssysteem kunnen individuele klachten veroorzaken en/ of in stand houden.

De therapie is erop gericht het systeem tot veranderen te bewegen naar een nieuw evenwicht.
Ramona gaat er vanuit dat de mens deugt en spreekt dit competent zijn aan. Daarmee leren mensen zich te verhouden tot de klachten en de problemen die ze ervaren. Ramona vindt het belangrijk om de wilskracht van de mens aan te spreken om zo tot eigen oplossingen van de problemen te komen en daarmee duurzame veranderingen te bereiken. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. Ramona werkt graag ervaringsgericht en daagt mensen uit om te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe perspectieven.

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Psychologenpraktijk Ebbers doet alles wat in onze macht ligt om onze hulp op een verantwoorde wijze te kunnen blijven bieden. De lichamelijke gezondheid van zowel cliënten als hulpverleners staat daarbij voorop.

Nog steeds is het advies om reisbewegingen te beperken. Hulpverleners zullen samen met cliënten bespreken en bepalen of afspraken op de praktijk mogelijk en wenselijk zijn. In andere gevallen wordt gezocht naar alternatieven als telefonisch contact, email, E-health of beeldbellen. Bij afspraken op de praktijk, zijn de bekende RIVM-maatregelen leidend: we schudden geen handen, we wassen regelmatig onze handen; we maken gebruik van papieren handdoekjes, niezen en hoesten in de elleboog of in een doekje en we houden afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter. Op plekken waar dat wenselijk is, maken we gebruik van transparante schermen om de nodige afstand te blijven waarborgen. Daarnaast worden plekken en materialen die worden aangeraakt, regelmatig schoon gemaakt en ontsmet.

Om een veilige omgeving te kunnen bieden, vragen we aan cliënten en andere bezoekers van onze praktijk het volgende:                       

–     Graag bij binnenkomst en voor vertrek handen desinfecteren met de daarvoor beschikbare lotion.    

–     Er kunnen maximaal 3 personen in de wachtruimte zitten, dus graag maximaal 5 minuten voor een afspraak op de praktijk verschijnen. Als er al twee mensen in de wachtruimte zitten, graag even buiten of in de auto wachten.

–     Gebruik het toilet op de praktijk alleen indien noodzakelijk. Als er toch gebruik gemaakt wordt van het toilet, graag voor- en nadien handen wassen en desinfecteren.

–     We drinken uit papieren bekers, graag zelf in de afvalbak gooien.

Medewerkers met ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, oorpijn en/of  koorts) zullen niet op de praktijk aanwezig zijn. Indien mogelijk zullen zij hun werkzaamheden thuis voortzetten. Wij vragen ook van cliënten en andere bezoekers met deze ziekteverschijnselen dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden en niet op onze praktijk te komen. Dat geldt ook voor cliënten (of andere bezoekers) die de afgelopen twee weken ziek zijn geweest door (waarschijnlijk) het Coronavirus of in aanraking zijn geweest met andere mensen met het virus. Deze mensen kunnen we helaas niet op de praktijk ontvangen. We gaan in dat geval samen bespreken of en op welke wijze de hulpverlening wel kan worden voortgezet.

Deze maatregelen gelden tot nader bericht. Als maatregelen veranderen, zullen we dat zo spoedig mogelijk laten weten. Voor informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij naar de website van de RIVM www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn en www.rijksoverheid.nl/ coronavirus.

Onze medewerkers staan op de gebruikelijke werkdagen en -tijden nog steeds klaar. Houd er echter rekening mee dat wij, vanwege de maatregelen, verminderd bereikbaar kunnen zijn. Ons verzoek is om zoveel mogelijk contact te onderhouden per e-mail, via het adres van uw hulpverlener of info@ppebb.nl.

Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens alle medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers een vriendelijke groet,

Simone Ebbers