Functie: Cognitief gedragstherapeutisch werker
E-mailadres: mvandersluis@ppebb.nl

Marieke van der Sluis

Marieke van der Sluis is cognitief gedragstherapeutisch werker. In de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen.
Op sommige momenten en onder diverse omstandigheden kan je vastlopen in het dagelijks leven. Marieke vindt het belangrijk om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor datgene waar iemand tegenaan loopt. Door middel van cognitieve gedragstherapie werkt zij samen met de cliënt (en eventueel ouders) aan het verminderen van de problemen, zodat zij de draad weer kunnen oppakken en weer in hun kracht komen te staan.

Marieke is geregistreerd als cognitief gedragstherapeutisch werker bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en is ingeschreven in het onafhankelijk complementair register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).